Mijn favorieten

Waarom aankoopbegeleiding?

Waarom aankoopbegeleiding?
Nog steeds denken veel mensen dat een verkopend makelaar ook als adviseur optreedt voor de kopende partij. Dit is zeker niet het geval. De verkopend makelaar behartigd alleen maar de belangen van zijn opdrachtgever.
Daarom is het bijna noodzakelijk een aankoopmakelaar in te schakelen wanneer u een woning gaat aankopen.


Het kopen van een woning is een ingrijpende en veelomvattende zaak en geen dagelijkse bezigheid. Dan is het extra plezierig om een professional in de arm te nemen, die ingewikkeld lijkende zaken kan vereenvoudigen, onzekerheden weg kan nemen en praktische taken kan uitvoeren bij een van de belangrijkste aankopen in uw leven.

Bij het kopen van een huis kan men met juridische problemen en/of de risico’s van eventuele verborgen gebreken te maken krijgen. Wij zijn hier dagelijks mee aan het werk. Dus wij kunnen u op maat, met veiligheid en zekerheden, begeleiden.

HET TRAJECT VAN EEN AANKOOPOPDRACHT BEKNOPT WEERGEGEVEN

1. Voortraject
Aan de hand van uw persoonlijke woonwensen, prioriteiten, mogelijkheden en toekomstplannen stellen wij samen met u een “woonprofiel” op. Ook kunnen we u begeleiden u bij het laten vaststellen van uw financiële mogelijkheden.

2. Selectie
Vanuit het woonprofiel wordt er een selectie gemaakt van de op dit moment te koop staande woningen. Dit zijn de huizen die worden aangeboden via de NVM-makelaars, via collega-makelaars en via de particuliere markt.

U wordt dagelijks geïnformeerd over de nieuwe woningen die op de markt komen en die aan uw eisen en/of wensen voldoen. Vooral als u niet uit de regio komt is het lastig om de verschillende kenmerken van diverse woonplaatsen te kennen. Wij letten als begeleidend makelaar nauwkeurig op de woonplaats en buurt waarin de woning gelegen is en kunnen u hierover informeren en adviseren.

3. Bezichtigen
Wij gaan met u mee naar de bezichtigingsafspraken van het desbetreffende pand en beoordelen de bouwkundige staat van de woning (bouwkwaliteit, onderhoud, gebreken etc.), de juridische staat (o.a. erfdienstbaarheden, bestemmingsplan etc.) en aspecten zoals de waarde, courantheid, omgevingsfactoren en toekomstige ontwikkelingen.

Nadien wordt de bezichtiging samen met u geëvalueerd. Tevens lopen we alle beschikbare gegevens (zoals kadaster, gemeente, tekeningen etc.) met u door.

4. Onderhandelen
Wanneer u tot koop wenst over te gaan,stelen wij samen met u een onderhandelingsstrategie vast waarin de volgende punten aan de orde komen: prijs, opleveringsdatum, voorwaarden en eventuele overname van roerende zaken. U wordt door ons voortdurend op de hoogte gehouden van het verloop van de onderhandeling. Wij doen er alles aan om voor u de beste prijs en de daarbij behorende voorwaarden te bedingen.

5. Koopovereenskomst
Na overeenstemming over prijs en voorwaarden wordt de koop schriftelijk vastgelegd. Wij nemen, samen met u, de koopovereenkomst door en zullen deze uitgebreid toelichten. De gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd zoals: de koopsom, de leveringsdatum, de ontbindende voorwaarden, de boete voor niet nakomen van afspraken, enzovoort.

6. Het is bijna zover
Ongeveer een week voor de eigendomsoverdracht, ontvangt u van de notaris een (concept) akte van levering, een (concept) hypotheekakte en de afrekening. Ook onze courtagenota wordt hier verrekend. Samen met u nemen wij deze papieren door. Op de dag van de eigendomsoverdracht zullen wij de woning samen met u inspecteren en controleren om te kijken of de woning zo wordt opgeleverd als is overeengekomen. Samen met verkoper en u nemen wij de meterstanden op. Hierna gaan wij naar de notaris. Ook hier zijn wij aanwezig om u bij te staan als adviseur, eventueel als woordvoerder of als toehoorder.

7. Nazorg
Ook na de eigendomsoverdracht kunt u voor al uw vragen altijd een beroep op ons blijven doen. Wij hopen u overtuigd te hebben van het belang en misschien zelfs de noodzaak van een aankoopmakelaar en gaan graag voor u aan de slag.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring