Mijn favorieten

Bedrijfstaxatie

Gerard Wesselink Makelaardij staat bedrijven terzijde met visie, kennis en expertise. We houden bij onze taxaties altijd rekening met het steeds veranderende kader (wetten, nieuwe Europese richtlijnen en demografische en economische ontwikkelingen). Ten dienste van alle betrokken commerciële partijen onderzoeken we alle aspecten die de waarde van onroerend goed kunnen beïnvloeden. Het leidt tot taxaties waarop u kunt bouwen, letterlijk en figuurlijk.

Er zijn verschillende redenen mogelijk om een bedrijfstaxatie te laten verrichten:

Taxatie t.b.v. financieringen
Deze taxatievorm is ten behoeve van de financiering bij de aankoop van een bedrijfspand, oversluiten van een bestaande financiering of in geval van verbouw en/of renovatie van een pand. De taxatie is ook geschikt voor de huidige of toekomstige eigenaar die hypotheek wenst te verlenen op zijn bedrijfspand.

Taxatie t.b.v. aankoopbeslissingen
Deze taxatievorm is geschikt voor degene die een bedrijfspand, winkel of kantoor willen kopen. Ook wanneer u een onafhankelijk advies wilt hebben omtrent de gehanteerde vraagprijs, is deze vorm van taxatie uitermate geschikt. Taxatie ten behoeve van aankoopbeslissingen is een onderbouwd advies over waarde, bestemming en gebruik, waarbij de aspirant-koper kan beoordelen of het desbetreffende pand ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf aan de verwachtingen voldoet van prijs, kwaliteit en gebruiksmogelijkheden. Ook is de taxatie geschikt voor de toekomstige eigenaar die hypotheek wenst te verlenen op zijn bedrijfspand.
Taxatie t.b.v. verkoopbeslissingen
Deze taxatievorm is geschikt voor degene die een bedrijfspand, winkel, kantoor of ander commercieel onroerend goed wil verkopen. Tevens geeft de taxatie een onafhankelijk advies, omtrent de te hanteren vraagprijs. Taxatie ten behoeve van verkoopbeslissingen is een onderbouwd advies over waarde, bestemming, gebruik en gebruiksmogelijkheden.

Taxatie t.b.v. de Belastingdienst
Deze taxatievorm is geschikt voor degene die duidelijkheid wil omtrent de waarde van de onroerende zaken die bedrijfsmatig worden aangewend richting de Belastingdienst. Taxatie ten behoeve van de Belastingdienst is een onderbouwd advies over waarde, bestemming, gebruik en gebruiksmogelijkheden die door een ervaren taxateur wordt vastgesteld.

Balanswaardebepaling
Ondernemers willen de waarde weten van hun bedrijfspand op een bepaalde datum. Voor het vaststellen van het bedrijfskapitaal is het belangrijk dat per peildatum een goede waarde wordt gehanteerd voor de bedrijfsbalans en jaarrekening. Mede hiervan is het bedrijfsresultaat afhankelijk.

Huurprijsadvies
Deze taxatievorm is geschikt voor mensen die een bedrijfspand, winkel, kantoor of ander commercieel onroerend-goed verhuren of huren. De huurprijstaxatie is een soort bedrijfstaxatie. Het is een onderbouwd advies over huurwaarde, in relatie tot het bestemmingsplan, gebruik en gebruiksmogelijkheden. De taxatie is geschikt voor iedere eigenaar, die wil overgaan tot verhuur van zijn bedrijfspand, winkel, kantoor of ander commercieel onroerend goed of voor een aspirant-huurder. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde BW 7a: 1624-panden en overige bedrijfspanden.

Vaststellingsovereenkomst Belastingdienst
De vaststellingsovereenkomst Belastingdienst is een taxatie van een onroerende zaak, die door de taxateur tezamen met een taxateur van de Belastingdienst wordt afgenomen. Het doel van deze taxatie is het bepalen van de waarde van een onroerende zaak. Tevens stelt de taxatie het vermogen van een belastingplichtige of onderneming vast, de inbreng- of ontrekkingswaarde bij een onderneming of voor de belastingheffing van een bepaald jaar. De uitkomst van de taxatie is bindend voor beide partijen. Een belastingplichtige kan een "vaststellingsovereenkomst" aanvragen bij de Belastingdienst.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring