Mijn favorieten

Agrarische taxatie

Agrarisch NVM-makelaar-taxateur G.M. Wesselink:
"Als NVM-AOG-makelaar worden wij regelmatig gevraagd om een taxatie uit te voeren die dient als basis voor de belastingheffing. Een taxatie is bijvoorbeeld nodig bij bedrijfsopvolging of staking van een agrarisch bedrijf, bij overlijden, verkoop, inbreng in een B.V. of bij uittreding uit een maatschap of vennootschap onder firma. In al deze gevallen probeert de belastingdienst een graantje mee te pikken in de vorm van bijvoorbeeld overdrachtsbelasting, schenkingsrecht of inkomens- of vennootschapsbelasting.

Wij adviseren een agrariër om een taxatie gezamenlijk uit te laten voeren door een NVM-Agrarisch-makelaar en een taxateur van de belastingdienst. Per saldo is hij dan meestal goedkoper uit. Omdat een taxateur van de belastingdienst anders altijd achteraf gaat controleren of de vastgestelde waarde overeenkomt met de werkelijkheid. Door de belastingdienst direct bij een taxatie te betrekken, kan een accountant direct aan het werk met de definitieve cijfers. Dit voorkomt dubbel werk. Bovendien krijgen wij als makelaar de gelegenheid om met een taxateur van de belastingdienst op het agrarisch bedrijf alle zaken die van belang zijn mee te nemen en uitleg te geven. Wij zijn er daarom, mede door de bijeenkomsten van de NVM, van overtuigd dat agrariërs op deze manier problemen achteraf kunnen voorkomen en dat ze per saldo meestal het beste resultaat boeken".

Een agrarische taxatie kan voor diverse doeleinden worden aangevraagd. Enkele voorbeelden welke niet limitatief zijn opgesomd zijn: verkoop; bedrijfsovername; staking onderneming / overbrenging privé; financiering; inbreng in BV vorm. minnelijke waarderingen (in overleg met de fiscus) Voor elk doel worden veelal verschillende taxatiegrondslagen gehanteerd met de daarbij behorende taxatiemethoden.

ENKELE VOORBEELDEN VAN TAXATIEGRONDSLAGEN ZIJN:
  • Agrarische verkoop: onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik;
  • Particuliere verkoop: (WEV) waarde in het Economisch Verkeer;
  • Bedrijfsovername: (WEVAB) waarde in het Economisch Verkeer bij voortgezet Agrarische Gebruik, Agrarische Bestemming en agrarisch gebruik;
  • Financiering: executiewaarde; inbreng in BV: waarde going concern;
  • Staking bedrijf: overbrenging naar privé; m.b.t. de woning; waarde in bewoonde staat.
 
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring